Eğitim Tasarımı ~ Bilgelik Enstitüsü

Eğitim Tasarımı

Yaşadığımız yüzyılda rekabetçi iş dünyasında fark yaratmanın yolu ürettiğiniz ürünler, geliştirdiğiniz hizmetler, kullandığınız teknoloji ve benzeri bileşenlerin yanında insan kaynaklarınızın geliştirilmesine yaptığınız yatırımlardan geçmektedir. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlara bakıldığında eğitim ile ilgili başlıkların, gün geçtikçe firmaların bütçelerinde daha geniş ve önemli bir yer kaplamaya başladığı görülmektedir.

Kurumlar arasında Farkı yaratan entelektüel sermayedir. Bu sermayenin oluşturulması için planlı ve organize ve size özel eğitimler planlanmalıdır. Eğitim söz konusu olduğunda, eğitim planlaması, eğitimlerden beklenen hedeflere ulaşılabilmesi ve bu yolda insan, para ve diğer kaynakların en uygun şekilde kullanılabilmesi için çok büyük önem arz eden bir süreç haline gelmektedir. Eğitim planlamasının amacı, mevcut durumu analiz etmek ve geleceği tasarlamak şeklinde özetlenebilir. Bu durumda, Eğitimİhtiyaç Analizi, planlama sürecinin ilk ve temel adımıdır. Eğitimlerin bugünün iş dünyasında değerini kaybetmesinin en önemli sebebi yapılan yanlış ihtiyaç analizleridir. İhtiyaç yanlış tanımlanınca eğitimler sosyal bir atmosfer değişikliğinin ötesine geçememektedir.

Eğitim tasarlarken izlediğimiz yol;
1.Stratejinizi anlamak


Kurumunuzun misyonunu, değerlerini ve kültürünü, sektörünüzün gittiği yönü ve şu anda karşı karşıya bulunduğunuz gündem ve sorunları kavramak

2.Performans ve yetkinliklerde geliştirilmesi gereken alanları belirlemek


Şu anda içinde bulunduğunuz ortam ve koşulları analiz etmek ve buna karşılık olarak arzu edilen iş sonuçlarına ulaşmak için firma ve çalışanlarınızın hangi noktada bulunması gerektiğini tanımlamak. Yani yol haritasını çizmek

3.Öğrenim sürecini tanımlamak

Geliştirilmek üzere belirlenen performans ve yetkinlik konularını 3 temel alanda ele alarak (bilgi, beceri ve davranış) ve iş önceliklerinize dayanarak en uygun öğrenim çözümünü geliştirmek

4.Öğrenim çözümünü uygulamak

Eğitim öncesi ve sonrası materyalleri, beceri/davranış değerlendirmeleri, öğrenme modülleri, bireysel ve grup danışmanlık toplantıları ve ek proje çalışmalarından oluşan yüksek kaliteli, etkin bir öğrenim çözümünü uygulamaya koymak

5.Sonuçları değerlendirmek

Uygulama sırasında ve sonrasında öğrenim çözümlerinin etkisini değerlendirmek.

Bilgelik Enstitüsü olarak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde önerilerimizin sağlam bir ihtiyaç analizi temeline oturmasına özellikle önem vermekteyiz. Bu doğrultuda firmaların kendi içlerinde yapacakları ihtiyaç analizleri yanında, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak eğitim planlama sürecinin bu ilk ve en önemli aşamasından itibaren firmalarla etkileşimli çalışmayı tercih etmekteyiz. Böylece, doğru yerlere yapılan eğitim yatırımları sayesinde eğitimlerin iş hedeflerine yansıyan olumlu sonuçlarının uzun dönemde kalıcı ve sağlıklı işbirliklerini beraberinde getireceğine inancımız tamdır.