Neden Bilgelik Enstitüsü ~ Bilgelik Enstitüsü

Neden Bilgelik Enstitüsü

Merhaba, Bilgelik Enstitüsü sayfamıza hoşgeldiniz.

Çocukluktan yetişkinliğe hayatın her alanında kişileri ve kurumları oldukları yerden olmak istedikleri yere taşımak temel amacımızdır. Bilgelik Enstitüsünü

Psikoterapist

LÜTFÜ KAAN ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı

kurarken temel amacımız; yılların tecrübesine dayanarak, psikoloji ve eğitim-danışmanlık alanlarında hem bilimsel hem de yerel kültürden beslenen eğitimler geliştirmek, yayınlar yapmaktı. Halihazırda Ar-Ge ekibimizde bulunan akademisyenler, profesyonel iş yaşamında çalışanlar ve her konunun uygulayıcıları ile toplantılarımız yapılmakta, ortaya eğitimler ve yayınlar çıkmaya devam etmektedir. Bilimsel verilerle, pratikteki uygulamayı ve Türk kültürünü en iyi şekilde birleştirip; hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlara sunmak gayesiyle yola çıktık. Bu doğrultuda, dünyada şu an için en etkili terapi ve kalıcı davranış değişikliği tekniği olarak kabul edilen Bilişsel Davranışçı Terapi’ye; kurumumuzun gerek terapi hizmetlerinde gerekse eğitim içeriklerinde yer vermektedir. Dünyanın en etkili kişilik sınıflandırma yöntemlerinden birisi olan Enneagram modelini bireysel ve kurumsal eğitimlerin içerik oluşumunda kullanmaktayız.

Bilge Koçluk Modelimiz, diğer koçluk ekolleri incelenerek Türk kültürüne uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Harvard Üniversitesi ve diğer saygın üniversitelerin araştırmaları ve dataları kullanılmakta; Türk kültürünün sosyolojik ve psikolojik öğeleri incelenerek sufizm ve ahilik gibi ekollerden yararlanılmaktadır. İnanıyoruz ki, gerek terapi gerek koçluk gerekse liderlik çalışmaları için olmazsa olmaz şart insanı tanımaktır.

İnsanıen iyi tanımlayan bilimsel ve kültürel veriler kullanılarak ortaya çıkartılan Bilge İnsan Modeli ile eğitimlerimiz oluşturulmuştur.

İnsanlık tarihi boyunca bu kadar çok dataya maruz kalınan bir dönem olmamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu oran daha da yükselecektir. Bilgiye ulaşmadaki kolaylığa rağmen bilgi kirliliği gün geçtikçe artmaktadır. Herkesin her bilgiye kolayca ulaşabilmesi ise, analiz ve sentez yapmanın önemini artırmış ve artırmaya devam edecektir. İşte tüm bu bilgiler ışığında temel felsefemiz salt bilgi vermek değil; işlenmiş özümsenmiş ve deneyimlenerek oluşturulmuş Bilgeliği bireylere ve kurumlara aktarmaktır. Bireylerin ve kurumların hayat yolculuklarında onların potansiyellerini maksimum ve en verimli şekilde kullanmalarında onlara eşlik etmektir.

Hepinize iyi yolculuklar dileriz. Yolculuğunuzda size eşlik etmekten memnuniyet duyarız.

NOT: Kurumumuzda kesinlikle herhangi bir tıbbi işlem (tedavi vb) yapılmamaktadır. Sadece psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.