Yetişkin Terapisi ~ Bilgelik Enstitüsü

Yetişkin Terapisi

İlk Seans (Değerlendirme Görüşmesi)

Psikoterapi uygulamalarımzıda İlk seans, bir değerlendirme görüşmesidir ve ücretlidir.

Bilgelik Enstitüsünde psikoterapiler; bilimsel olarak şu anda Dünyada ki en etkili ve kısa sürede çözüm sağlayan, Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü referans alınarak yapılır.

Bu seansta kişinin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve durumlar, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin sorununa uygunluğu ve psikoterapi planı değerlendirilir. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme kişiyle paylaşılır, buna göre psikoterapi planı danışan ile birlikte kararlaştırılır.

Psikoterapi Planı

Psikoterapi planı, kişinin kendine özgü sorunlarına, ihtiyaçlarına, beklentilerine, taleplerine ve kişilik özelliklerine göre şekillendirilir. Ancak yine de genel bir terapi süreci üç aşamadan oluşur.

İlk aşama, kişinin yaşamında bir kriz veya acil çözüm bekleyen bir konu olduğu durumlarda, bu durumların çözülmesi ya da kontrol altına alınmasıdır. Bu nedenle öncelikle ‘Krize Müdahale, Problem Çözme ve Başa Çıkma Stratejileri’ gibi müdahalelerle başlanır.

İkinci aşama, kişinin yaşadığı sorunun altında yatan ‘duygu, düşünce ve davranış’ şekillerinin tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, kişinin işine yaramayan, işlevlerini bozan, olumsuz duygular ortaya çıkaran, kontrolü yitirmesine neden olan ya da gelişiminin önünde engel teşkin eden düşünme yapılarını keşfetmesine çalışılır. Daha sonra ‘bilişsel yeniden yapılandırma’ teknikleriyle kişinin daha rasyonel, işlevsel ve gerçekçi düşünme tarzı geliştirmesi üzerinde durulur. Kişinin kendisi için dezavantajlı düşünme tarzının değiştirilmesi, kişinin daha sağlıklı duygusal tepkiler yaşamasına ve daha işlevsel davranışlar sergilemesine yol açar. Bu aşamada genellikle ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ yönteminden faydalanılır.

Üçüncü aşamada, kişinin işlevsel olmayan ‘duygu, düşünce ve davranış’ tarzının altında yatan kişilik yapıları (şemalar, dinamikler) ele alınır. Bu aşamada amaç, kişinin sahip olduğu şemalarını tespit etmesi, bu şemalarla başa çıkmak için kullandığı stratejileri saptaması ve bunların yaşadığı sorundaki payını keşfetmesidir. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında şemaların kökenleri olan erken çocukluk yaşantıları yeniden ele alınır, bu yaşantı anılarının ve şemaların terapi sürecinde sağlıklı olarak düzeltilebileceği yaşantısal çalışmalar yapılır.

Seanslar nasıl düzenleniyor?

Seanslar 50 dakika sürer. Haftada bir kere seans yapılır. Kriz durumlarında haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Terapide belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

Randevu erteleme veya iptal etme

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda randevunuzun süresi uzatılamaz.

Psikolojik destek verdiğimiz konulardan bazıları şunlardır:

» İlişki sorunları (duygusal ilişki, ailevi ilişkiler, arkadaş ilişkileri, iş hayatındaki ilişkiler),
» Kaygı sorunları (sosyal kaygı, fobiler, takıntılar, panik atak, travma yaşantıları),
» Depresyon, mutsuzluk ve yalnızlık,
» Stres yönetimi,
» Öfkeyle başa çıkma,
» İletişim sorunları,
» Özgüven ve girişkenlik sorunları,
» Erteleme davranışı ve motivasyon sorunları,
» Kariyer danışmanlığı, kişisel ve mesleki gelişim,
» Uyum sorunları,
» Kimlik sorunları,
» Beslenme sorunları,
» Kronik hastalıklar,
» Kayıp ve yas.